Τηλεσυμβουλευτική

Η Τηλεσυμβουλευτική είναι μία εξ αποστάσεως συμβουλευτική υπηρεσία που παρέχεται από κατάλληλα εκπαιδευμένους επαγγελματίες μέσω τηλεφώνου ή συνηθέστερα μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Εξυπηρετεί άτομα που δεν έχουν την δυνατότητα να ξεκινήσουν μία συμβουλευτική διαδικασία με κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας, βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές, αντιμετωπίζουν δυσκολίες μετακίνησης ή προτιμούν μία τέτοιου είδους αρχική επαφή. Η Τηλεσυμβουλευτική μπορεί να δώσει πληροφορίες και κάποιες αρχικές κατευθύνσεις για δυσκολίες και προβληματισμούς που βιώνει το άτομο αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται για υποκατάσταση της θεραπευτικής διαδικασίας που συμβαίνει με την προσωπική επαφή με τον ψυχολόγο ή τον σύμβουλο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία και το κόστος μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στο mail : angelikimenegi@gmail.com.