Τι είναι η Ψυχοθεραπεία

Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα η επιστήμη της ψυχολογίας καθώς και το αντικείμενο της ψυχοθεραπείας και της συμβουλευτικής έχουν αρχίσει να γίνονται ευρύτερα γνωστά στο κοινό. Σε αυτό έχουν βοηθήσει τόσο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όσο και το διαδίκτυο καθώς ο αριθμός των ανθρώπων που ψάχνουν για γνώση και διευκρινήσεις σε θέματα που τους αφορούν αυξάνεται συνεχώς.

Πολλές φορές μπορεί να υπάρχει μία διαφορετική αντίληψη για το τι μπορεί μας προσφέρει μία ψυχοθεραπευτική διαδικασία. Για τον λόγο αυτό θα ήθελα να ξεκινήσω ‘ανάποδα’ μιλώντας για το τι δεν είναι ψυχοθεραπεία. Δεν είναι μία διαδικασία παροχής έτοιμων λύσεων και συμβουλών εκ μέρους του ειδικού παρόλο που κατά την διάρκεια της μπορούν να χρησιμοποιηθούν ασκήσεις για την ανακούφιση των συμπτωμάτων και την καλύτερη διαχείριση τους, η μεθοδολογία αυτή δεν αποτελεί το φάρμακο. Η ψυχοθεραπεία βασίζεται στην συνεργατική σχέση εμπιστοσύνης που αναπτύσσεται ανάμεσα σε δύο ανθρώπους ( ή μέσα στην ομάδα όταν έχουμε να κάνουμε με ομαδική ψυχοθεραπεία).

Ο θεραπευόμενος με την βοήθεια και την καθοδήγηση του θεραπευτή επανεκπαιδεύεται σε νέους δρόμους γνώσης και αντίληψης τόσο του εαυτού του όσο και του κόσμου που αποτελεί κομμάτι. Η προσέγγιση που επιλέγει ο κάθε ειδικός μπορεί να είναι διαφορετική αφού τον τελευταίο αιώνα έχουν αναπτυχθεί και συνεχίζουν να αναπτύσσονται διαφορετικές σχολές προσέγγισης μέσα στα πλαίσια του πώς μπορούμε να προσφέρουμε βοήθεια στον άνθρωπο.

Ο ψυχολόγος χρησιμοποιεί τα εργαλεία του (συνέντευξη, στοχευμένες ερωτήσεις, διερεύνηση ιδεών και πεποιθήσεων, μοίρασμα της προσωπικής ιστορίας , ανάπτυξη του δημιουργικού, φαντασιακού κομματιού της νόησης, επικέντρωση στις σωματικές αισθήσεις και την λειτουργία του σώματος, παιχνίδια ρόλων, αναγνώριση των εσωτερικών μας κινήτρων που καθορίζουν τις επιλογές και την συμπεριφορά μας ) αλλά οι απαντήσεις δίνονται από το δυναμικό του ίδιου του θεραπευόμενου που για πολλά χρόνια μπορεί να βρίσκεται ζώντας την ζωή του μέσα από ένα πλήθος αντιδράσεων, συμπεριφορών και αντιλήψεων που δεν αρκούν πια για να καλύψουν την επιθυμία του για ζωή ή το στάδιο εξέλιξης του.Τοσο ο ένας όσο και ο άλλος έχουν μοιρασμένη την φροντίδα και την ευθύνη για την εξέλιξη της διαδικασίας.Η ψυχοθεραπεία είναι μία διαδικασία με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια. Έχει αρχή, μέση και τέλος. Η πρόοδος κατά την διάρκεια της συνεκτιμάται από τους συνεργάτες ανάλογα με τους στόχους που έχει θέσει ο θεραπευμένος και την βελτίωση που έχει παρατηρήσει. Ο ψυχολόγος είναι κάποιος που μπορεί να σας βοηθήσει να δώσετε τις δικές σας απαντήσεις και όχι εκείνος που θα σας τις υποβάλλει.