Επίσκεψη στον Ψυχολόγο

Πολλοί άνθρωποι αποφασίζουν να επισκεφθούν ψυχολόγο όταν αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα στην ζωή τους που αξιολογούν ότι δεν μπορούν να το λύσουν μόνοι μας. Συνήθως πριν να απευθυνθούμε για βοήθεια σε κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας έχουμε περάσει πολλά στάδια.

Έχουμε προσπαθήσει με κάποιους δικούς μας τρόπους να ξεπεράσουμε αυτό που μας δυσκολεύει, να το χειριστούμε, να το εξαφανίσουμε ή να μειώσουμε την επίδραση του στην καθημερινή μας ζωή κρύβοντας το. Αυτό που μας οδηγεί είναι συνήθως τα συμπτώματα που εκφράζουν την ψυχική μας κατάσταση και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Τα συμπτώματα μπορούν να αφορούν σωματικές ενοχλήσεις, εμφανείς αλλαγές στην διάθεση μας ( ευερεθιστότητα, ξεσπάσματα θυμού, απογοήτευση, αίσθημα κενού και ματαίωσης, θλίψη) και όταν η έκφραση τους είναι τέτοια που μας δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην λειτουργικότητα μας ( εργασία,, διατήρηση ικανοποιητικών προσωπικών σχέσεων , συμμετοχή στην κοινωνική ζωή, δημιουργικότητα). Κάποιος άνθρωπος μπορεί να επισκεφθεί ψυχολόγο όταν διαπιστώνει ότι στην πορεία της ζωής του επαναλαμβάνονται με κάποιον τρόπο οι ίδιες απογοητευτικές εμπειρίες, κάτι που δεν μπορεί πλέον να ‘ χρεωθεί’ σε παράγοντες όπως η κακοτυχία ή η συμπεριφορά των τρίτων. Συχνά υπάρχει το αίσθημα του εγκλωβισμού που τον εμποδίζει να εξελιχθεί καθώς και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και τις δυσκολίες που ούτως ή άλλως είναι κομμάτι της πραγματικότητας της ζωής μας. Κάποιος άλλος μπορεί να είναι σε μία κρίσιμη περίοδο της ζωής του που καλείται να πάρει σοβαρές αποφάσεις και να αισθάνεται μπερδεμένος σχετικά με την κατεύθυνση που θέλει να ακολουθήσει. Επίσης ισχυρά σοκ για τον άνθρωπο όπως ασθένεια, απώλεια αγαπημένου προσώπου, ξαφνικές αλλαγές,απώλεια εργασίας κτλ μπορούν να τον οδηγήσουν στην ανάγκη ψυχολογικής υποστήριξης. Το αίτημα που απευθύνεται στον θεραπευτή από τους ανθρώπους που τον επισκέπτονται δεν είναι πάντα σαφές και ξεκάθαρο. Μπορεί να υπάρχει μια διάχυτη ανάγκη για αλλαγή κατεύθυνσης στην ζωή κάποιου ή μία γενικότερη δυσφορία χωρίς ο ίδιος να μπορεί να εντοπίσει το τι ακριβώς θέτει ως στόχο.